İstanbul Bilim ve Akademisyenler Derneği
Bilim ve Gelişim için İstanbul Bilim ve Akademisyenler Derneği
Bilim ve Gelişim için İstanbul Bilim ve Akademisyenler Derneği
Bilim vence and Academicians Association for Science and Development Gelişim için İstanbul Bilim ve Akademisyenler Derneği
Bilim ve Gelişim için İstanbul Bilim ve Akademisyenler Derneği

İstanbul Bilim ve Akademisyenler Derneği

Amacımız; başta bireyler olmak üzere tüm kurum ve kuruluşların yaptıkları bilimsel çalışmaların farklı dünya toplumlarına duyurulması, hem benzer konularda çalışmaları olan bilim insanlarının bir araya gelerek güncel araştırma ve gelişmeleri paylaşmaları hem de disiplinlerarası çalışmalar yaparak ortak güncel sorunların farklı disiplinlerce paylaşılıp, tartışılacağı ve çözüm önerilerinin geliştirileceği ortamların oluşturulmasıdır.

HABER ve DUYURULAR